Učebné pomôcky

Navigácia: UCEBNE-POMOCKY >

Tvorivé aktivity pre deti 2

Značka:

Kategória: Učebnice a pracovné zošity | Materské školy | Pre 3-4 ročné | Pre 4-5 ročné | Tvorivé aktivity

Popis:

303px; height: 303px; float: left; margin: 0px 10px 10px 0px;" alt="">


Pracovný zošit Tvorivé aktivity pre deti 2 pomáha najmenším objavovať “veľký a zložitý” svet prostredníctvom atraktívnych úloh plných pestrofarebných obrázkov a ilustrácií.

Úlohy sú zoradené do 4 kategórií:

 • initial;">kreslenie - vzdelávanie v oblasti farieb a tvarov
 • initial;">počítanie - zoznamovanie sa so základnými matematickými výrazmi a číslami
 • initial;">poznávanie - budovanie všeobecného prehľadu z rôznych oblastí
 • initial;">zábavný mix - zábavné úlohy rôzneho druhu

Obsahom nadväzujú na témy a aktivity zamerané na všestranný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku, vhodne ich dopĺňajú a rozvíjajú. Pestrá zbierka úloh podporuje túžbu po poznaní, prirodzenú zvedavosť a fantáziu dieťaťa. (Premeň svoju ruku na exotickú rybu… Namaľuj mačku pomocou odtlačkov prstov… Vyfarbi chlapca, ktorý je vyšší…) Tvorivé aktivity pre deti 2 nenúteným spôsobom prispievajú k rozvoju slovnej zásoby, logického myslenia a všeobecného rozhľadu, ktoré sú základom pre ďalšie vzdelávanie. Ich traktívny a plnofarebný dizajn podporí u detí chuť rozvíjať sa, tvoriť, zabávať sa i vzdelávať.


Benefity publikácie Tvorivé aktivity pre deti 2:

 • initial;">dobrá orientácia vďaka rozdeleniu úloh podľa typu do 4 kategórií: kreslenie, počítanie, poznávanie, zábavný mix
 • initial;">logické zoradenie zadaní od najjednoduchších po najzložitejšie
 • initial;">postrehové úlohy budujúce všeobecný prehľad a rozvíjajú logické myslenie
 • initial;">tvorivé zadania sú rozvíjajú motorické zručnosti, predstavivosť a fantáziu
 • initial;">plnofarebný dizajn dopĺňa atraktívnosť publikácie a vzbudzuje u detí chuť tvoriť a vzdelávať sa
 • initial;">množstvo obrázkových predlôh na vyfarbenie
 • initial;">podpora nápaditosti prostredníctvom kreatívnych a výtvarných úloh

246.4px; height: 308px; float: left; margin: 0px 10px 10px 0px;" alt="">

247.2px; height: 309px; float: left; margin: 0px 10px 10px 0px;" alt="">

246.019px; height: 309px;">

Všetky podrobnosti o kreatívnej publikácii Tvorivé aktivity pre deti 2 sa dozviete vo videu:


Cena:
9.90 EUR s DPH
Naspäť

Reklama: