Knižný web

Navigácia: /KNIZNY-WEB >

Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Autor: Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Vydavateľ: Poradca, s.r.o.

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Popis:

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva a bytovej výstavby súvisí. Vlastníctvom bytov a s tým bývanie v bytovom dome a s ním spojené právne užívanie bytov a nebytových priestorov, ako i správanie sa v bytovom dome je jednou z podmienok nutných na reprodukciu všetkých ľudských schopností. Bývanie upravuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s komentárom Zákon o správcoch bytových domov s komentárom LEX Ukrajina – nové opatrenia Správcovia bytových domov Hlavným zámerom právnej úpravy správcov bytových domov bolo skvalitnenie správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania obnovy, predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov. Jednou z podmienok zabezpečenia profesionalizácie v oblasti správy bytových domov je odborná spôsobilosť správcov. Odborná spôsobilosť sa nadobúda absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania, ktorého obsah je ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. LEX Ukrajina V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny bol schválený zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Cieľom nového zákona bolo rozšíriť právny rámec upravujúci velenie určeným jednotkám ozbrojených síl Slovenskej republiky príslušným veliteľom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na území Slovenskej republiky, tiež úprava príspevku za ubytovanie odídenca, ktorý bol zavedený zákonom č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Zákon prináša zmeny vo viacerých právnych predpisoch.
Parametre:

Autor:

Cena: 5.51 EUR s DPH

| NaspäťBeletria: