Knižný web

Navigácia: /KNIZNY-WEB >

IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Autor: IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Vydavateľ: 1.VOX a.s.

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Popis:

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS v podnikové praxi. Je členěna do tří logických celků: První část se komplexně zabývá problematikou účetní závěrky podle IFRS. Jsou zde uvedeny požadavky jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek účetních výkazů. Druhá část knihy se týká podnikových kombinací a konsolidované účetní závěrky. Tato část obsahuje také problematiku reportingu pro účely konsolidované účetní závěrky. Třetí část zahrnuje oblast prvního přechodu na IFRS z národní účetní legislativy.
Parametre:

Autor:

Cena: 66.93 EUR s DPH

| Naspäť


...


Beletria: