Knižný web

Navigácia: /KNIZNY-WEB >

Projektové myslenie 2. vydanie

Autor: Projektové myslenie 2. vydanie - Petr Všetečka

Vydavateľ:

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Popis:

Originálna anglicko-slovenská publikácia, ojedinelá svojho druhu na trhu. Popisuje ako uchopiť nápad, inováciu alebo zákazku a zrealizovať ju do úspešného konca. Je to manuál písaný jednoduchým jazykom. Kniha s praktickými príkladmi. Podstatu riadenia projektov a zákaziek ponúka v základných princípoch. 2. rozšírené vydanie prináša celkom prepracovanú kapitolu „Riadenie kvality projektu“, nové kapitoly o medzinárodných štandardoch projektového manažmentu a ako prvá na slovenskom a českom knižnom trhu kapitolu „Riadenie znalostí v projekte“. Kniha je vhodná ako: - manuál (návod) na riadenie projektov pre domáce aj medzinárodné projektové tímy, - medzinárodná učebnica projektového manažmentu, - metodika riadenia projektov a zákaziek, - študijný manuál pre prípravu na medzinárodnú certifikáciu projektových manažérov podľa štandardu IPMA® (International Project Managemet Association).
Parametre:

Autor:Petr Všetečka

Cena: 52.25 EUR s DPH

| Naspäť


...


Beletria: