Knižný web

Navigácia: /KNIZNY-WEB >

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015
CD

Autor: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015 + CD

Vydavateľ:

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Popis:

V poradí už dvadsiaty piaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky obsahuje detailný prehľad štatistických informácií o Slovensku zo všetkých oblastí spoločenského života prevažne za roky 2010-2014. Dôležitou súčasťou komplexného obrazu o Slovensku je aj jeho postavenie v rámci medzinárodného porovnania prostredníctvom vybraných kľúčových štatistických ukazovateľov prezentovaných v samostatnej kapitole. Štatistické informácie v ročenke sú členené do 32 kapitol. Každá kapitola obsahuje metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Záverečná časť publikácie je doplnená o grafickú prezentáciu údajov. Súčasťou publikácie je CD-ROM.
Parametre:

Autor:

Cena: 57.00 EUR s DPH

| Naspäť


...


Beletria: