Knižný web

Navigácia: /KNIZNY-WEB >

Práva na označení a jejich vymáhání

Autor: Práva na označení a jejich vymáhání

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Popis:

Třetí vydání dlouhodobě připravovaného komentáře zcela změnilo původní podobu, především co se týká obsahu. V publikaci je kladen největší důraz na vyjasnění problémů, které se vyskytly v průběhu účinnosti právních předpisů v oblasti práv na označení a jejich vymáhání v soudní i správní praxi. Publikace obsahuje nejdůležitější judikaturu soudů, problematiku zápisného řízení, rozhodnutí vydávaná v rámci správního soudnictví a v neposlední řadě rozhodnutí zápisného místa – Úřadu průmyslového vlastnictví. Velká pozornost je v komentáři věnována přesahu národní rozhodovací praxe do komunitární oblasti a to s ohledem na rozhodnutí OHIM a SD EU, která jsou v publikaci též obsažena. Podstatnou částí je i samotný rozsáhle aktualizovaný komentář zkušeného autorského kolektivu.
Parametre:

Autor: ,

Cena: 44.21 EUR s DPH

| Naspäť


...


Beletria: