Knižný web

Navigácia: /KNIZNY-WEB >

Podnik a podnikanie (Piaty zväzok)

Autor: Podnik a podnikanie (Piaty zväzok)

Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Popis:

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov. doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov. akcionárov. vrcholných a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach. pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.
Parametre:

Autor:

Cena: 103.04 EUR s DPH

| Naspäť


...


Beletria: