Knižný web

Navigácia: /KNIZNY-WEB >

Štatistická ročenka SR 2012

Autor: Štatistická ročenka SR 2012

Vydavateľ:

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Popis:

Dvadsiate druhé vydanie Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, podobne ako predchádzajúce ročníky, nadväzuje na dlhoročnú tradíciu poskytovania súhrnných štatistických informácií o Slovensku, o jeho demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji. Z hľadiska obsahového členenia nedošlo v tomto vydaní k významným zmenám. Výber ukazovateľov v časových radoch je aktualizovaný a je doplnená štruktúra niektorých ukazovateľov. The twenty-second issue of the Statistical Yearbook of the Slovak Republic continues its long tradition of providing comprehensive statistical information about Slovakia, its demographic, social and economic development.
Parametre:

Autor:

Cena: 57.00 EUR s DPH

| Naspäť


...


Beletria: