Knižný web

Navigácia: /KNIZNY-WEB >

Podnik a podnikanie IV. Interné procesy

Autor: Podnik a podnikanie IV. Interné procesy - Štefan Kassay

Vydavateľ:

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Popis:

Kniha prof. Štefana Kassaya je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorantom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholových a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.
Parametre:

Autor:Štefan Kassay

Cena: 116.38 EUR s DPH

| Naspäť


...


Beletria: