Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra >

Kategórie (11):

Produkty Veda, vydavateľstvo SAV v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra (77) :

Podnik a podnikanie (Piaty zväzok)

Autor: Podnik a podnikanie (Piaty zväzok)
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Cena: 103.04 EUR s DPH

Detail


Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019 + CD

Autor: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019 + CD
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Cena: 57.00 EUR s DPH

Detail


Synergetika v ekonómii a manažmente

Autor: Synergetika v ekonómii a manažmente
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Cena: 7.60 EUR s DPH

Detail


Topografia hudby klasicizmu na Slovensku

Autor: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 27.55 EUR s DPH

Detail


Rivali a partneri studenej éry

Autor: Rivali a partneri studenej éry
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 26.60 EUR s DPH

Detail


100 rokov časopisu Právny obzor 1917-2017

Autor: 100 rokov časopisu Právny obzor 1917-2017
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 21.85 EUR s DPH

Detail


Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí

Autor: Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 20.43 EUR s DPH

Detail


Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939

Autor: Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 18.53 EUR s DPH

Detail


Židia na Slovensku po roku 1989

Autor: Židia na Slovensku po roku 1989
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 18.53 EUR s DPH

Detail


Civilizácia na rázcestí po polstoročí

Autor: Civilizácia na rázcestí po polstoročí
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 15.20 EUR s DPH

Detail


Súbjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe

Autor: Súbjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 15.20 EUR s DPH

Detail


Súboj titanov - Nový Rím a Perzia

Autor: Súboj titanov - Nový Rím a Perzia
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 14.25 EUR s DPH

Detail


Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách

Autor: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 14.16 EUR s DPH

Detail


Svet na odchode-tradičná agrárna kultúra

Autor: Svet na odchode-tradičná agrárna kultúra
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 12.35 EUR s DPH

Detail


Slovenské národné povstanie 1944

Autor: Slovenské národné povstanie 1944
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 11.05 EUR s DPH

Detail


MARX a spolocenske zmeny po roku 1989

Autor: MARX a spolocenske zmeny po roku 1989
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | História

Cena: 9.50 EUR s DPH

Detail


Stručný etymologický slovník slovenčiny

Autor: Stručný etymologický slovník slovenčiny
Vydavateľ: Veda, vydavateľstvo SAV

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Literárna veda

Cena: 23.75 EUR s DPH

Detail
Stránky
...
Beletria: