Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborn�� a popul��rno-n��u��n�� literat��ra >

Kategórie (1):

Produkty 1.VOX a.s. v kategórii Knihy | Odborn�� a popul��rno-n��u��n�� literat��ra (1) v cenovom pásme od 30 EUR do 100 EUR:

IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Autor: IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Lenka Krupová
Vydavateľ: 1.VOX a.s.

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Ekonómia

Cena: 66.93 EUR s DPH

Detail
Stránky

Beletria: