Kníhkupectvo ArtfórumNavigácia: KNIHKUPECTVO-ARTFORUM > Knihy > Spoločenské vedy > Právo >

Kategórie (1):

Produkty C. H. Beck v kategórii Knihy | Spoločenské vedy | Právo (43) :

Občiansky zákonník 1. a 2. diel

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 193.03 EUR s DPH

Detail


Zákonník práce. Komentár

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 144.53 EUR s DPH

Detail


Zákon o verejnom obstarávaní

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 144.53 EUR s DPH

Detail


Občiansky súdny poriadok. Komentár

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 125.13 EUR s DPH

Detail


Ústava Slovenskej republiky

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 125.13 EUR s DPH

Detail


Civilný mimosporový poriadok

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 115.43 EUR s DPH

Detail


Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 115.43 EUR s DPH

Detail


Správny poriadok. Komentár

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 86.33 EUR s DPH

Detail


Zákon o rozhodcovskom konaní

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 76.63 EUR s DPH

Detail


Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Komentár

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 72.75 EUR s DPH

Detail


Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 57.23 EUR s DPH

Detail


Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 53.35 EUR s DPH

Detail


Zmluvy o prevode vlastníctva

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 53.35 EUR s DPH

Detail


Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 47.53 EUR s DPH

Detail


Občianske súdne konanie

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 43.65 EUR s DPH

Detail


Právo cestovného ruchu

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 43.65 EUR s DPH

Detail


Mezinárodní ekonomické právo

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 39.28 EUR s DPH

Detail


Evropské mezinárodní právo soukromé

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 34.87 EUR s DPH

Detail


Mezinárodní správa společností

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 34.87 EUR s DPH

Detail


Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 28.13 EUR s DPH

Detail


Ústavné právo procesné

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 28.13 EUR s DPH

Detail


Ochrana osobných údajov

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 26.19 EUR s DPH

Detail


Obecná část občanského práva

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 26.04 EUR s DPH

Detail


Námořní nákladní doprava

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 26.04 EUR s DPH

Detail


Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 25.00 EUR s DPH

Detail


Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 24.25 EUR s DPH

Detail


Trestání delikventní mládeže

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 23.83 EUR s DPH

Detail


Římské právo. Právnické učebnice

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 22.34 EUR s DPH

Detail


Kopě a prodej

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 21.63 EUR s DPH

Detail


Subjekty finančního trhu

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 21.63 EUR s DPH

Detail


Právo stavby

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 21.63 EUR s DPH

Detail


Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana

Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Spoločenské vedy | Právo

Cena: 19.87 EUR s DPH

Detail
Stránky

Beletria: