Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Beletria | Bibliotéka | Knihy | 2. október | Poézia | Rozprávky | Spisovatelia | Literárne diela

...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Reklama

Reklama (z latinského slova „clamare“ = kričať, volať) je propagácia (publikovanie, podpora, komunikácia) produktu, informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne organizácii, so zameraním na potenciálny trh. Použité prostriedky môžu mať viacero foriem, napr. formu reklamy v médiách alebo priamej reklamy. Osobitným typom reklamy je internetová reklama. Reklama patrí medzi najdôležitejšie časti komunikačného mixu. Je to každá platená forma neosobnej prezentácie a propagácie myšlienok tovaru alebo služieb konkrétnym investorom

Reklama podľa cieľa

Ciele reklamy vychádzajú z rozhodnutia o cieľovej skupine a marketingovom mixe, ktoré určujú, čo by mala reklama v rámci celkového marketingového mixu dosiahnuť.

Cieľová skupina je množina príjemcov, ktorých má reklamná kampaň osloviť. Cieľovou skupinou môžu byť súčasní alebo potenciálni užívatelia výrobku, služby alebo značky, jednotlivci alebo skupiny, ktorí sa rozhodujú o nákupe atp. Charakteristika cieľovej skupiny je základným predpokladom pre ďalší postup stratégie, tj. pre stanovenie toho, čo, akým spôsobom, kedy a kde se bude zdieľať.

Ciele reklamy môžu byť klasifikované podľa jej primárneho účelu – či má reklama informovať, presviedčať, pripomínať alebo porovnávať.

Ciele reklamy podľa jej primárneho účelu
účel reklamy ciele reklamy
informovať
 • informovať trh o nových alebo inovovaných produktoch alebo o možnosti nového využitia
 • informovať trh o zmenách cien
 • informovať o vytvorení nových obchodov
 • vysvetliť ako výrobok funguje
 • poskytnúť informácie o ponúkaných službách
 • napraviť chybné predstavy o ponúkaných tovaroch
 • rozptýliť obavy spotrebiteľa z nákupu nového výrobku 
presviedčať
 • zvýšenie preferencií danej značky
 • podpora rozhodnutí spotrebiteľov o zmene značky
 • zmena vnímania niektorých úžitkových vlastností daného tovaru
 • presvedčiť spotrebiteľov k okamžitému nákupu
 • riešenie krízových situácií pomocou obrannej reklamy 
pripomínať
 • pripomenúť spotrebiteľom, že by mohol výrobok v blízkej dobe potrebovať
 • pripomenúť spotrebiteľom, kde je možné tovar zakúpiť
 • udržovať povedomie o výrobku i mimo sezónu
 • udržovanie lojality spotrebiteľov 
porovnávať
 • poukázať na prednosti vlastného výrobku (služby v porovnaní s obdobným konkurenčným výrobkom, či službou) 

Reklama podľa médii

 • ATL reklama – above the line advertising, nadlinková reklama, mediálna reklama
  • Televízna reklama
  • Tlačová reklama (inzerát, akčný leták)
  • Rozhlasové spoty
  • Spoty v kinách
  • Internetová reklama
  • OOH (out of home) reklama (plagáty a billboardy, reklama na dopravných prostriedkoch, atypické reklamné plochy)
 • BTL reklama – below the line advertising, podlinková reklama, nemediálna reklama
  • Spotrebiteľské súťaže
  • Direct mail
  • Telemarketing
  • Propagačné predmety
  • Product placement

Ak daný obchodník využíva niekoľko komunikačných kanálov zároveň, hovoríme o marketingovej kampani.

Noviny

 • je možné zaujať širokú vrstvu populácie.
 • pomerne nižšie finančné náklady
 • možnosť presného zamerania na cieľové skupiny
 • reklama v novinách patrí na prvé miesto v rebríčkoch dôveryhodnosti reklám
 • čitateľ si môže reklamu prečítať opakovane

Časopisy

 • dlhšia životnosť ako pri novinách
 • väčšia kreativita inzercie ako pri novinách
 • smerované na cieľovú skupinu
 • dlhšie redakčné uzávierky

Rozhlas

 • jedna z nejlacnejších reklám
 • zameranie priamo na cieľovú skupinu. Majú špecifický okruh poslucháčov – spoločný napríklad vek, región, životný štýl.
 • prenos len pomocou zvuku – poslucháč nemá možnosť produkt vidieť
 • kulisovosť rozhlasu – poslucháč nepočúva naplno
 • obmedzená životnosť – poslucháč nemá možnosť sa k reklame vrátiť

Televízia

 • masové pokrytie
 • kombinácia sluchových a vizuálnych prostriedkov
 • pôsobenie na psychiku televízneho diváka
 • kreatívne možnosti televízie
 • vysoké náklady na tvorbu reklamy a jej vysielanie
 • krátky čas na oslovenie – reklamný spot trvá približne 30 sekúnd.
 • prepínanie počas reklám na iný program

Internet

Podrobnejšie informácie v článku internetová reklama.

 • presné zasiahnutie cieľovej skupiny na špecializovaných webových stránkach
 • spätná väzba s návštevníkom stránky
 • zákazník si ihneď môže zakúpiť ponúkaný produkt alebo službu
 • menej vhodná k osloveniu určitých skupín spotrebiteľov – napríklad seniorov, soc. slabých
 • nie je možné hovoriť o štandardnej cene, tá sa totiž môže naprieč webovými stránkami veľmi odlišovať
 • rozporuplný pohľad na efektivitu – reklamy sú často blokované

Vonkajšia reklama

Medzi tento typ patria billboardy, pútače, firemné štíty, plagáty atď.

 • možnosť vystavenia na verejnom priestranstve
 • môže osloviť takmer kohokoľvek
 • pohľadové médium – teda krátký čas na preštudovanie celého oznámenia. Uvádza sa, že sú to približne 2–3 sekundy
 • obmedzenie pre vonkajšiu reklamu je tiež dlhý čas na zadanie a umiestenie; typická doba vystavenia billboardu sú dva až tri mesiace

Legislatíva

 • Zákon č. 147/2001 Z.z., o reklame: Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu.

Iné projekty

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Reklama

Literatúra

 1. VYSEKALOVÁ J., MIKEŠ J. Reklama – Jak dělat reklamu: 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2007. 192 s. ISBN 978-80-247-2001-2
 2. MACHKOVÁ, H. 2006. Medzinárodný marketing, Praha: Grada. 2006. 208 s. ISBN 80-247-1678 
 3. POSPÍŠIL J., ZÁVODNÁ S. L. Jak na reklamu. Praktický průvodce světem reklamy. 1. vyd. Computer Media, 2012. 31–43 s. ISBN 978-80-7402-115-2

Externé odkazy

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Reklama

Ögedei Khan?oldid=331577887
Úryvok
Úvaha (slovesný druh)
Čína
Čagataj
Československá hokejová liga
Československá hokejová liga 1986/1987
Československá hokejová liga 1988/1989
ČEZ Motor České Budějovice
Čingischán
Ľudová slovesnosť
Ľudová slovesnosť
Štylizácia (formulovanie)
1. česká národní hokejová liga 1987/1988
1. slovenská národní hokejová liga 1987/1988
11. prosinec
1186
1241
2. česká národní hokejová liga 1987/1988
7. listopad
Absurdná literatúra
Ad usum Delphini
Akribofóbia
Alúzia
Alkoholismus
Amazon Kindle
Anekdota (nevydané)
Anotácia
Antológia
Asie
Autorita (knihovnictví)
Avantgarda (umelecké obdobie)
Báseň
Básnik
Bátú
Börte
Bestseller
Bibliofília
Bibliografie dějin Českých zemí
Biografická metóda
Bordžiginové
Cento (literatúra)
Chán
Cirkevný otec (stredovek)
Citovanie (doslovné uvádzanie)
Dárius Rusnák
Džuči
Datív
Dissertatio cum Nuncio Sidereo
Dramatik
Dynamický opis
Edícia (séria)
Encyklopedie islámu
Epigram
Epilóg (literatúra)
Evropa
Excerpčný lístok
Excerpt
Explication de texte
Fantasy literatúra
Fantasy literatúra
Filozofická literatúra
Filozofická literatúra
Formalizmus (literatúra)
Formalizmus (literatúra)
Gemeinsame Normdatei
Glosár
Glosár
HC Škoda Plzeň
HC Dukla Jihlava
HC Dukla Trenčín
HC Dynamo Pardubice
HC Košice
HC Kometa Brno
HC Slovan Bratislava
HC Sparta Praha
HC Vítkovice Ridera
HC Verva Litvínov
Heraldická povesť
Heraldická povesť
Heslový menovateľ
Heslový menovateľ
HK Nitra
Hlavná postava
Hlavná postava
Igor Liba
Interpretácia (literárna veda)
Interpretácia (literárna veda)
Irónia
Irónia
Ján Vodila
Jiří Dudáček
Jiří Lála
Kapitola
Kapitola
Karakorum
Karikatúra
Karikatúra
Komentár (výklad)
Komentár (výklad)
Komiks
Komiks
Konkubína
Kontribút
Kontribút
Kritická edícia
Kritická edícia
Kvestia
Kvestia
Laika (komiks)
Laika (komiks)
Latinská stredoveká literatúra
Latinská stredoveká literatúra
Lexikálna jednotka
Lexikálna jednotka
Lexikálna literatúra
Lexikálna literatúra
Library of Congress Control Number
Libretista
Libretista
Libreto
Libreto
Literárna škola
Literárna škola
Literárna história
Literárna história
Literárna komunikácia
Literárna komunikácia
Literárna skupina
Literárna skupina
Literárne dielo
Literárne dielo
Literárne hnutie
Literárne hnutie
Literárne múzeum
Literárne múzeum
Literárnosť
Literárnosť
Literárny útvar
Literárny útvar
Literárny žáner
Literárny žáner
Literárny dokument
Literárny dokument
Literárny druh
Literárny druh
Literárny fakt
Literárny fakt
Literárny podsystém
Literárny podsystém
Literárny systém
Literárny systém
Literát
Literát
Literatúra
Múdroslovie
Múdroslovie
Metrum (poézia)
Metrum (poézia)
Milan Nový
Mongolština
Mongolové
Mongolská říše
Mongolsko
Monografia
Monografia
Monológ
Monológ
Motto
Motto
Mystagogický
Mystagogický
Mytéma
Mytéma
Národná literatúra
Národná literatúra
Národní knihovna Izraele
Nemoc
Nevedomie
Nevedomie
Objektivizmus (literatúra)
Objektivizmus (literatúra)
Otakar Janecký
PEN
PEN
Pergamen (koža)
Pergamen (koža)
Persie
Petr Rosol
Platónsky dialóg
Platónsky dialóg
Pošta
Poetika mýtu
Poetika mýtu
Populárna literatúra
Populárna literatúra
Portál:Literatúra
Príbeh
Príručková publikácia
Próza
Priama reč
Proces prekladu
Prozódia
Pseudo-
PSG Zlín
Publicista
Q7519
Q7519#identifiers
Q7519#identifiers|Editovat na Wikidatech
Q7519#P40
Radim Raděvič
Rezumé
Ritualizmus
Romantizmus
Romantizmus (literatúra)
Rozprávač
Rozprávanie (kompozičný postup)
Rusko
Rytíři Kladno
Sentimentalizmus
Slohový útvar
Soubor:Wiki letter w.svg
Soubor:YuanEmperorAlbumOgedeiPortrait.jpg
Soutěž
Střední Asie
Střední Evropa
Stará povesť (povesť)
Stredoeurópska literatúra
Superzločinec
Svět
Svetová literatúra
Tengrismus
Textová kritika
Tolujchán
Tragické (teória literatúry)
Umelecká literatúra
Unanimizmus
Určovací kľúč
Výrazový prostriedok
Valedikcia
Vecná literatúra
Veršovaná reč
Verzifikácia
Verzológia
Veselohra
Virtual International Authority File
Vladimír Caldr
Vladimír Kameš
Vladimír Růžička
Vlastenský slovník historický/Oktaj
Vydavateľ (literatúra)
Vysvetlivka
Wikimedia Commons
Wikipédia:Zoznam dôležitých kníh
Wikipedie:Autorské právo#Publikování cizích autorských děl
Wikipedie:Pahýl
Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady
WorldCat
Zborník
Zeugma (jazykoveda)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk