Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Beletria | Bibliotéka | Knihy | 22. február | Poézia | Rozprávky | Spisovatelia | Literárne diela

...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Prohlášení za mrtvého
 

Prohlášení za mrtvého je jedním z českých soudních nesporných řízení, kterým se závazně určuje smrt člověka, jestliže je nezvěstný a je pravděpodobné, že již nežije, ale nelze to zjistit jiným způsobem, zejména lékařským ohledáním a vystavením úmrtního listu (domněnka smrti). V tomto řízení je také možné provést důkaz smrti, když není jen pravděpodobné, ale je zcela jisté, že už nežije, ale také to nelze jiným způsobem prokázat. Hmotněprávní úprava je obsažena v § 26 odst. 2 a § 71–76 občanského zákoníku, procesní pravidla jsou dána § 54–58 zákona o zvláštních řízeních soudních.

Institut prohlášení za mrtvého je vázán na právní existenci člověka, právní osobnost. Způsobilost fyzické osoby vystupovat jako subjekt práva vzniká narozením, resp. početím, pokud se narodí živá (tzv. nasciturus), smrtí tato způsobilost zanikne. Protože je pak např. i z hlediska pozůstalosti důležité vědět, zda určitá osoba opravdu zemřela a případně kdy přesně se tak stalo, není-li jiná šance to zjistit, je možné na základě takového právního zájmu podat návrh k místně příslušnému okresnímu soudu, aby ten danou osobu prohlásil za mrtvou. Jde-li o důkaz smrti, může soud řízení zahájit i bez návrhu. Do již zahájeného řízení může vstoupit státní zastupitelství, aby zde hájilo veřejný zájem, stejně tak může samo podat návrh na zahájení řízení. Prohlášením za mrtvého zaniká manželství i registrované partnerství, a to dnem, který je určen jako den smrti. Zjistí-li se později, že člověk je naživu, k prohlášení se dále nepřihlíží, manželství nebo partnerství se už ale neobnovuje.

Domněnka smrti

Soud může prohlásit člověka za mrtvého pouze na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a jestliže je dána vážná pochybnost, že nezvěstný je živý. Návrhu nelze vyhovět, pokud neuplynula předepsaná lhůta, v níž se navíc o nezvěstném nesmí objevit žádná zpráva, ze které by bylo možné usuzovat, že je ještě naživu. Obecně je stanovena na pět let počítaných od konce roku, v němž došlo k prohlášení za nezvěstného. Jestliže ale k tomuto prohlášení nedošlo, ačkoli člověk opustil své bydliště, zdržuje se neznámo kde a nepodal o sobě žádnou zprávu, až po uplynutí sedmi let od poslední zprávy o něm (případně tří let, pokud byl účasten události, kde byl v ohrožení života větší počet osob). V případě nezvěstného, který ještě nedovršil 18 let věku, však vždy nejdříve až po uplynutí 25 let od jeho narození.

Prohlásí-li soud nezvěstného za mrtvého, určí zároveň v rozsudku den, který platí za den smrti, popřípadě den, který nezvěstný zřejmě nepřežil. Takové konstitutivní rozhodnutí o osobním stavu vytvoří vyvratitelnou právní domněnku smrti, zjistí-li se později, že člověk je naživu, k rozhodnutí se nepřihlíží a rozsudek se zruší. Zjistí-li se, že zemřel jiného dne, soud rozhodne o změně dne smrti.

Důkaz smrti

Specifickým druhem prohlášení za mrtvého je důkaz smrti, kdy je naprosto jisté, že určitá osoba zemřela, ale kdy to nelze dokázat předepsaným způsobem (ohledání mrtvoly lékařem a vydání úmrtního listu). Např. jestliže se daná osoba zcela jistě zúčastnila letu, který skončil leteckou katastrofou, nikdo nepřežil, ale zároveň není možné zemřelé pasažéry identifikovat. Řízení je stejné jako u domněnky smrti, neposuzuje se ale nezvěstnost člověka a soud zde rozhoduje i bez kvalifikovaného návrhu, postačí, pokud se o takové skutečnosti dozví hodnověrným způsobem.

Související články

Externí odkazy

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Prohlášení_za_mrtvého
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Ögedei Khan?oldid=331577887
Úryvok
Úvaha (slovesný druh)
Čína
Čagataj
Československá hokejová liga
Československá hokejová liga 1986/1987
Československá hokejová liga 1988/1989
ČEZ Motor České Budějovice
Čingischán
Ľudová slovesnosť
Ľudová slovesnosť
Štylizácia (formulovanie)
1. česká národní hokejová liga 1987/1988
1. slovenská národní hokejová liga 1987/1988
11. prosinec
1186
1241
2. česká národní hokejová liga 1987/1988
7. listopad
Absurdná literatúra
Adaptácia (zmena žánru)
Ad usum Delphini
Akribofóbia
Alúzia
Alkoholismus
Amazon Kindle
Anekdota (nevydané)
Anotácia
Antológia
Asie
Autorita (knihovnictví)
Avantgarda (umelecké obdobie)
Báseň
Básnik
Bátú
Börte
Bestseller
Bibliofília
Bibliografie dějin Českých zemí
Biografická metóda
Bordžiginové
Cento (literatúra)
Chán
Cirkevný otec (stredovek)
Citovanie (doslovné uvádzanie)
Dárius Rusnák
Džuči
Datív
Dissertatio cum Nuncio Sidereo
Dramatik
Dynamický opis
Edícia (séria)
Encyklopedie islámu
Epigram
Epilóg (literatúra)
Evropa
Excerpčný lístok
Excerpt
Explication de texte
Fantasy literatúra
Fantasy literatúra
Filozofická literatúra
Filozofická literatúra
Formalizmus (literatúra)
Formalizmus (literatúra)
Gemeinsame Normdatei
Glosár
Glosár
HC Škoda Plzeň
HC Dukla Jihlava
HC Dukla Trenčín
HC Dynamo Pardubice
HC Košice
HC Kometa Brno
HC Slovan Bratislava
HC Sparta Praha
HC Vítkovice Ridera
HC Verva Litvínov
Heraldická povesť
Heraldická povesť
Heslový menovateľ
Heslový menovateľ
HK Nitra
Hlavná postava
Hlavná postava
Igor Liba
Interpretácia (literárna veda)
Interpretácia (literárna veda)
Irónia
Irónia
Ján Vodila
Jiří Dudáček
Jiří Lála
Kapitola
Kapitola
Karakorum
Karikatúra
Karikatúra
Komentár (výklad)
Komentár (výklad)
Komiks
Komiks
Konkubína
Kontribút
Kontribút
Kritická edícia
Kritická edícia
Kvestia
Kvestia
Laika (komiks)
Laika (komiks)
Latinská stredoveká literatúra
Latinská stredoveká literatúra
Lexikálna jednotka
Lexikálna jednotka
Lexikálna literatúra
Lexikálna literatúra
Library of Congress Control Number
Libretista
Libretista
Libreto
Libreto
Literárna škola
Literárna škola
Literárna história
Literárna história
Literárna komunikácia
Literárna komunikácia
Literárna skupina
Literárna skupina
Literárne dielo
Literárne dielo
Literárne hnutie
Literárne hnutie
Literárne múzeum
Literárne múzeum
Literárnosť
Literárnosť
Literárny útvar
Literárny útvar
Literárny žáner
Literárny žáner
Literárny dokument
Literárny dokument
Literárny druh
Literárny druh
Literárny fakt
Literárny fakt
Literárny podsystém
Literárny podsystém
Literárny systém
Literárny systém
Literát
Literát
Literatúra
Múdroslovie
Múdroslovie
Metrum (poézia)
Metrum (poézia)
Milan Nový
Mongolština
Mongolové
Mongolská říše
Mongolsko
Monografia
Monografia
Monológ
Monológ
Motto
Motto
Mystagogický
Mystagogický
Mytéma
Mytéma
Národná literatúra
Národná literatúra
Národní knihovna Izraele
Nemoc
Nevedomie
Nevedomie
Objektivizmus (literatúra)
Objektivizmus (literatúra)
Otakar Janecký
PEN
PEN
Pergamen (koža)
Pergamen (koža)
Persie
Petr Rosol
Platónsky dialóg
Platónsky dialóg
Pošta
Poetika mýtu
Poetika mýtu
Populárna literatúra
Populárna literatúra
Portál:Literatúra
Príbeh
Príručková publikácia
Próza
Priama reč
Proces prekladu
Prozódia
Pseudo-
PSG Zlín
Publicista
Q7519
Q7519#identifiers
Q7519#identifiers|Editovat na Wikidatech
Q7519#P40
Radim Raděvič
Rezumé
Ritualizmus
Romantizmus
Romantizmus (literatúra)
Rozprávač
Rozprávanie (kompozičný postup)
Rusko
Rytíři Kladno
Sentimentalizmus
Slohový útvar
Soubor:Wiki letter w.svg
Soubor:YuanEmperorAlbumOgedeiPortrait.jpg
Soutěž
Střední Asie
Střední Evropa
Stará povesť (povesť)
Stredoeurópska literatúra
Superzločinec
Svět
Svetová literatúra
Tengrismus
Textová kritika
Tolujchán
Tragické (teória literatúry)
Umelecká literatúra
Unanimizmus
Určovací kľúč
Výrazový prostriedok
Valedikcia
Vecná literatúra
Veršovaná reč
Verzifikácia
Verzológia
Veselohra
Virtual International Authority File
Vladimír Caldr
Vladimír Kameš
Vladimír Růžička
Vlastenský slovník historický/Oktaj
Vydavateľ (literatúra)
Vysvetlivka
Wikimedia Commons
Wikipédia:Zoznam dôležitých kníh
Wikipedie:Autorské právo#Publikování cizích autorských děl
Wikipedie:Pahýl
Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady
WorldCat
Zborník
Zeugma (jazykoveda)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk