Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Beletria | Bibliotéka | Knihy | 30. november | Poézia | Rozprávky | Spisovatelia | Literárne diela

...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Avantgarda (umelecké obdobie)

Avantgarda (z fr. avantgarde /ɑvɑ̃ gɑʁd/ - "predná línia", "predvoj") je súbor (pôvodne francúzskych, neskôr aj iných) umeleckých smerov, ktoré vznikli začiatkom 20. storočia. Termín sa používa aj na označenie experimentálnej tvorby so zreteľom na umenie, kultúru a politikov.

Vznik

Začiatkom 20. storočia symbolizmus postupne strácal vedúce postavenie. Moderné smery menili svoju podobu. Takto sa vyčlenila z moderných smerov avantgarda – fr. l´avantgarde = predvoj. Vzdor umelcov voči spoločnosti sa uskutočňoval ako gesto osamelosti a jej odmietania, a ako skutočná revolta (vzbura), no už nie osamelých jednotlivcov, ale ako organizované vystúpenie názorovo jednotných tvorcov umenia. Avantgardu charakterizuje aj kolektivizmus a programotvorné úsilie (jednotlivé prúdy zostavujú svoje umelecké manifesty, programy). Začiatky avantgardy sa kladú pred vypuknutím 1. svetovej vojny. Pod termínom avantgarda rozumieme širokú škálu ideologicko-estetických programov.

Najvýznamnejšie avantgardné smery

Futurizmus

Bližšie informácie v hlavnom článku: Futurizmus

Z lat. futurus, v preklade budúcnosť. Jeho zásady sformuloval Fillipo Tommaso Marinetti. Futuristi ospevovali všetky vymoženosti modernej techniky a civilizácie. Nadchýnali sa vedeckými objavmi. Marinetti odôvodnil hl. znaky futuristickej poetiky v práci Oslobodené slová a v Manifeste svetového futurizmu. Odmietol normy a konvencie, proklamoval dynamickosť, oslavu modernej doby, oslobodenie od tradície, glorifikáciu vojny, zrušenie interpunkcie, prednosť dával podstatným, prídavným menám a slovesám v neurčitku. Po 1. sv. vojne sa stal stúpencom fašizmu. Hlavným predstaviteľom futurizmu v slovenskej literatúre je J. R. Poničan.

Kubizmus

Bližšie informácie v hlavnom článku: Kubizmus

Z lat. cubus, v preklade kocka. Umelecký smer, ktorý vznikol na začiatku 20. storočia vo Francúzsku. Založili ho výtvarníci Pablo Picasso a George Braque. Usilovali sa odkryť charakteristické črty človeka a predmetu na základe geometrického stvárnenia umeleckej postavy. Básnici využívali voľné asociácie predstáv bez logickej úpravy básní – takto vznikol typ básne kaligram – autorom prvých básní tohto typu bol Guillaume Apollinaire.

Kubofuturizmus

Bližšie informácie v hlavnom článku: Kubofuturizmus

Z lat. futurus, v preklade budúcnosť, budúci. Predstavuje spojenie statických a dynamických prvkov. Vrátil poézii emocionálnosť, predvídavosť, zmyslovosť a dal základy pre voľný verš. Najvýraznejšie sa prejavil Apollinaire, ktorý vytvoril báseň Pásmo.

Konštruktivizmus

Bližšie informácie v hlavnom článku: Konštruktivizmus

Lat. zostavenie. Spojený s rozvojom techniky a racionálnym plánovaním vznikol v Rusku. V literatúre kladie dôraz na svet a konštrukciu a štruktúru diela a úsporné a logické vyjadrovanie. Reprezentovali ho E. Bagrickij a V. Ibnerová.

Expresionizmus

Bližšie informácie v hlavnom článku: Expresionizmus

Z lat. expressus, v preklade výrazný, expresívny. V Nemecku na začiatku 20. storočia do popredia vstával vnútorné zážitky umeleckého tvorcu, zobrazovaných postáv. Zveličuje záporné javy a chce zmeniť svet pomocou lásky. Zaoberá sa psychológiou jednotlivca využíva kontrasty prechádza ku karikatúre a deformácii. Viacerí jeho stúpenci odmietali imperialistickú svetovú vojnu. V próze a dráme prevažuje lyrika (B. Brecht, E. M. Remarque, u nás I. Horváth, J. C. Hronský).

Dadaizmus

Bližšie informácie v hlavnom článku: Dadaizmus

Z fr. dada, v preklade koníček. Vznikol vo Švajčiarsku. Dadaisti sa búrili proti dobe a proti vojne, vracali sa k detskému veku, chceli zachytiť jeho bezstarostnosť a hravosť ako protiklad utrpeniu ľudstva 1. svetovej vojne. Ich poézia sa vyznačuje deštrukciou (rozklad) jazyka, ktorý dopĺňali zmesou zvukov, novotvarmi často nezrozumiteľnými výrazmi. Zakladateľom dadaizmu bol Tristan Tzara.

Poetizmus

Bližšie informácie v hlavnom článku: Poetizmus

1924-Praha, zakladatelia Vítězslav Nezval a Karel Teige. Má veľa príbuzného so surrealizmom. Poetisti zdôrazňovali sen, fantáziu, predstavivosť, zmyslové vnemy, asociácie. Všímali si radostné, veselé stránky života. Snažili sa nájsť krásu aj vo všednom živote. Svet vnímali ako hru farieb, svetiel, zvukov, vôní a pohybu. Verše poetistov vynikajú ľubozvučnosťou, vtipnými metaforami a sviežimi, prekvapivými rýmami. Predstavitelia sú L. Novomestský, F. Kráľ, V. Beniak, P. G. Hlbina a ďalší.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Avantgarda (umelecké obdobie)

Ögedei Khan?oldid=331577887
Úryvok
Úvaha (slovesný druh)
Čína
Čagataj
Československá hokejová liga
Československá hokejová liga 1986/1987
Československá hokejová liga 1988/1989
ČEZ Motor České Budějovice
Čingischán
Ľudová slovesnosť
Ľudová slovesnosť
Štylizácia (formulovanie)
1. česká národní hokejová liga 1987/1988
1. slovenská národní hokejová liga 1987/1988
11. prosinec
1186
1241
2. česká národní hokejová liga 1987/1988
7. listopad
Absurdná literatúra
Ad usum Delphini
Akribofóbia
Alúzia
Alkoholismus
Amazon Kindle
Anekdota (nevydané)
Anotácia
Antológia
Asie
Autorita (knihovnictví)
Avantgarda (umelecké obdobie)
Báseň
Básnik
Bátú
Börte
Bestseller
Bibliofília
Bibliografie dějin Českých zemí
Biografická metóda
Bordžiginové
Cento (literatúra)
Chán
Cirkevný otec (stredovek)
Citovanie (doslovné uvádzanie)
Dárius Rusnák
Džuči
Datív
Dissertatio cum Nuncio Sidereo
Dramatik
Dynamický opis
Edícia (séria)
Encyklopedie islámu
Epigram
Epilóg (literatúra)
Evropa
Excerpčný lístok
Excerpt
Explication de texte
Fantasy literatúra
Fantasy literatúra
Filozofická literatúra
Filozofická literatúra
Formalizmus (literatúra)
Formalizmus (literatúra)
Gemeinsame Normdatei
Glosár
Glosár
HC Škoda Plzeň
HC Dukla Jihlava
HC Dukla Trenčín
HC Dynamo Pardubice
HC Košice
HC Kometa Brno
HC Slovan Bratislava
HC Sparta Praha
HC Vítkovice Ridera
HC Verva Litvínov
Heraldická povesť
Heraldická povesť
Heslový menovateľ
Heslový menovateľ
HK Nitra
Hlavná postava
Hlavná postava
Igor Liba
Interpretácia (literárna veda)
Interpretácia (literárna veda)
Irónia
Irónia
Ján Vodila
Jiří Dudáček
Jiří Lála
Kapitola
Kapitola
Karakorum
Karikatúra
Karikatúra
Komentár (výklad)
Komentár (výklad)
Komiks
Komiks
Konkubína
Kontribút
Kontribút
Kritická edícia
Kritická edícia
Kvestia
Kvestia
Laika (komiks)
Laika (komiks)
Latinská stredoveká literatúra
Latinská stredoveká literatúra
Lexikálna jednotka
Lexikálna jednotka
Lexikálna literatúra
Lexikálna literatúra
Library of Congress Control Number
Libretista
Libretista
Libreto
Libreto
Literárna škola
Literárna škola
Literárna história
Literárna história
Literárna komunikácia
Literárna komunikácia
Literárna skupina
Literárna skupina
Literárne dielo
Literárne dielo
Literárne hnutie
Literárne hnutie
Literárne múzeum
Literárne múzeum
Literárnosť
Literárnosť
Literárny útvar
Literárny útvar
Literárny žáner
Literárny žáner
Literárny dokument
Literárny dokument
Literárny druh
Literárny druh
Literárny fakt
Literárny fakt
Literárny podsystém
Literárny podsystém
Literárny systém
Literárny systém
Literát
Literát
Literatúra
Múdroslovie
Múdroslovie
Metrum (poézia)
Metrum (poézia)
Milan Nový
Mongolština
Mongolové
Mongolská říše
Mongolsko
Monografia
Monografia
Monológ
Monológ
Motto
Motto
Mystagogický
Mystagogický
Mytéma
Mytéma
Národná literatúra
Národná literatúra
Národní knihovna Izraele
Nemoc
Nevedomie
Nevedomie
Objektivizmus (literatúra)
Objektivizmus (literatúra)
Otakar Janecký
PEN
PEN
Pergamen (koža)
Pergamen (koža)
Persie
Petr Rosol
Platónsky dialóg
Platónsky dialóg
Pošta
Poetika mýtu
Poetika mýtu
Populárna literatúra
Populárna literatúra
Portál:Literatúra
Príbeh
Príručková publikácia
Próza
Priama reč
Proces prekladu
Prozódia
Pseudo-
PSG Zlín
Publicista
Q7519
Q7519#identifiers
Q7519#identifiers|Editovat na Wikidatech
Q7519#P40
Radim Raděvič
Rezumé
Ritualizmus
Romantizmus
Romantizmus (literatúra)
Rozprávač
Rozprávanie (kompozičný postup)
Rusko
Rytíři Kladno
Sentimentalizmus
Slohový útvar
Soubor:Wiki letter w.svg
Soubor:YuanEmperorAlbumOgedeiPortrait.jpg
Soutěž
Střední Asie
Střední Evropa
Stará povesť (povesť)
Stredoeurópska literatúra
Superzločinec
Svět
Svetová literatúra
Tengrismus
Textová kritika
Tolujchán
Tragické (teória literatúry)
Umelecká literatúra
Unanimizmus
Určovací kľúč
Výrazový prostriedok
Valedikcia
Vecná literatúra
Veršovaná reč
Verzifikácia
Verzológia
Veselohra
Virtual International Authority File
Vladimír Caldr
Vladimír Kameš
Vladimír Růžička
Vlastenský slovník historický/Oktaj
Vydavateľ (literatúra)
Vysvetlivka
Wikimedia Commons
Wikipédia:Zoznam dôležitých kníh
Wikipedie:Autorské právo#Publikování cizích autorských děl
Wikipedie:Pahýl
Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady
WorldCat
Zborník
Zeugma (jazykoveda)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk